MÖKLINTA FÖRSKOLA OCH SKOLA F-6 SALA

PLATS: Sala, Möklinta
FÄRDIGT: Pågående
BYGGHERRE: Sala kommun
ENTREPRENÖR: ByggDialog, Partnering
FAKTA:

Skola F-6 120 elever
Förskola 45 barn