MÖKLINTA SKOLA SALA

PLATS: Sala, Möklinta
FÄRDIGT: Pågående
BYGGHERRE: Sala kommun
FAKTA:
Skola F-6 120 elever
Förskola 45 barn