SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE KIL

PLATS: Kil, Karlslund
FÄRDIGT: Pågående
BYGGHERRE: Kils kommun
ENTREPRENÖR: ByggDialog, Partnering
FAKTA:

Äldreboende, 80 lägenheter