SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE KIL

PLATS: Kil, Karlslund
FÄRDIGT: Pågående
BYGGHERRE: Kils kommun
FAKTA:
Äldreboende, 60 lägenheter