SLAGSTA STRAND KV 7, 8 OCH 9 BOTKYRKA

PLATS: Botkyrka, Slagsta Strand
FÄRDIGT: Pågående
BYGGHERRE: Prepart Projekt, Nrep
ENTREPRENÖR: Consto AB
FAKTA:

Kv 7
Hyresrätter, 217 lägenheter
Bruttoarea, 19150m²
Garage

Kv 8-9
Hyresrätter, 382 lägenheter
Lokaler
Bruttoarea, 38670m²
Garage 2 våningar