OM OSS

För oss på Mondo är förhållandet till människan viktigt.  Arkitektur är för oss något som uppstår i mötet mellan människan, funktion, estetik och teknik. Utöver att byggnaden ska vara vacker och uppfylla tekniska krav vill vi även tillföra kvaliteter som kan stärka, utveckla och berika människors liv. Ett av våra viktigaste arbetsverktyg är därför dialogen med de människor som ska använda och förvalta byggnaden. Du som är till exempel beställare, byggherre, boende, elev, anställd eller som på annat sätt är engagerad i projektet är alltid i vårt fokus.

Vår styrka som medelstort arkitektkontor har alltid varit vår lyhördhet och intresse för en mängd olika typer av uppdrag. Det har gjort oss till specialister på att forma vår insats efter varje projekts unika förutsättningar och beställarens önskemål. Tack vare att vår organisation har korta beslutsvägar och aktiv resursplanering kan vi vara en flexibel samarbetspartner som smidigt kan följa projektens olika vändningar.

Sedan företaget startade på åttiotalet har vi utvecklat och gestaltat skolor, förskolor, flerbostadshus, äldreboende, polishus, kontor, restauranger, handel och industribyggnader. Vi arbetar i alla skeden, från t.ex. underlag för detaljplaner, förstudier och behovsanalyser till bygglovshandlingar, projektering och inredning.  Många av våra uppdrag är nybyggnation men vi gör även flera stora och små om- och tillbyggnationer, ofta av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Våra uppdrag varierar i både storlek och typ med såväl privata, kommersiella som offentliga projekt, vilket genererar en stor och bred kunskapsbank.

 

HÅLLBARHET

Mondo betyder värld på italienska och vi på Mondo känner ett stort ansvar för att planera för en hållbar värld för idag och i framtiden.

Utifrån Agenda 2030 och de 17 globala målen har vi valt ut några av målen där vi som arkitektkontor har bäst möjlighet att göra skillnad. De utvalda målen har vi konkretiserat och anpassat för arbetet med vårt verksamhetssystem. Målen mäts och utvärderas varje år. Det medför till exempel att vi för varje investerad resurs jobbar för att skapa den bästa lösningen utifrån en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet syftar främst på ekonomin för projektering och byggnation samt förvaltning av byggnaden. Men vi lägger också stor vikt vid att verksamheterna som ska bedrivas i lokaler vi skapar ska kunna bedrivas personaleffektivt och rationellt.

Ekologisk hållbarhet handlar om hur vi förhåller oss till de material vi väljer men också hur vi kan ytoptimera byggnaderna för att skapa optimala förutsättningar för energianvändning och minimera mängden byggnadsmaterial. I de projekt där det finns befintliga byggnader utvärderar vi gärna i vilken mån det är möjligt för återbruk av hela byggnadsstrukturen eller specifika delar. En annan aspekt är att vi gärna förbereder en flexibilitet för framtida behov i den mån det är intressant för det aktuella projektet.

Social hållbarhet är ytterligare en parameter vi behandlar i vårt arbete. Det kan handla om hur den byggda miljön påverkar oss och vilken trygghet den kan skapa eller hur den kan underlätta i vår vardag. Viktigt för oss är även klimatet i arbetsgruppen, både den interna gruppen på kontoret och den externa ute i våra projekt. Internt jobbar vi ständigt med planering för att skapa en jämn arbetsbelastning och har en daglig dialog med varandra för att fånga upp både saker kopplade till personliga hälsan och eventuella risker kopplade till våra pågående projekt.

Vi strävar varje dag efter att göra världen lite bättre och vackrare.

 

METOD

På Mondo jobbar vi mycket med utveckling och vi älskar att provtänka. Vårt risk- och möjlighetsarbete har bidragit till att vi jobbar medvetet med mentorskap och i team. Fler har kännedom om projektet och vi kan tillhandahålla en bättre service till våra kunder. Fler kan svara på frågor och vi har resurser att tillgå vid mer intensiva skeden, parallella projekt eller vid sjukfrånvaro.

När vi planerar våra resurser handlar det om en balans mellan tid och ekonomi. Resursplaneringen som sker veckovis hjälper oss att fördela arbetet för att skapa en så bra arbetsmiljö det går i en utmanande bransch där projekt ständigt tar nya vändningar.

Vi uppdaterar och utvecklar våra rutiner och arbetsmetoder kontinuerligt. På så vis säkerställer vi att våra kunskaper och rutiner är uppdaterade och att vi håller en hög kvalitet på våra slutprodukter. Mondos verksamhet är certifierad enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöledningsstandard ISO 14001.  Vår verksamhetspolicy för kvalitet och miljö kan du läsa om här, samt vår integritetsskyddspolicy här.


ATT ARBETA MED OSS

Inspireras du av samma saker som oss? Är du nyfiken, kreativ och gillar samarbete? Drivs du också av att vilja göra skillnad och att förbättra människors miljö och tillvaro?

Välkommen till vår värld, tillsammans skapar vi nutidens och framtidens byggnader.