BLODKLÖVERN KARLSTAD

PLATS: Karlstad, Östra Jakobsberg
FÄRDIGT: 2023
BYGGHERRE: Karlstads Bostads AB
FAKTA:
Hyresrätter, 62 lägenheter
Bruttoarea, 5 700m²