BLODKLÖVERN KARLSTAD

PLATS: Karlstad, Östra Jakobsberg
FÄRDIGT: 2023
BYGGHERRE: Karlstads Bostads AB
ENTREPRENÖR: Skanska AB
FAKTA:

Hyresrätter, 62 lägenheter
Bruttoarea, 5 700m²