KYRKHEDENS SKOLA OCH FÖRSKOLA EKSHÄRAD

PLATS: Ekshärad, Hagfors
FÄRDIGT: Förstudie december 2023
BYGGHERRE: Hagfors kommun
FAKTA:
Utredningsuppdrag
Skola F-9 ca 300 elever
Förskola ca 80 barn