ÅKRASKOLAN SALA

PLATS: Sala, Åkra
FÄRDIGT: Pågående
BYGGHERRE: Sala kommun
FAKTA:
Skola F-6 600 elever
Anpassad skola 50 elever
Förskola 108 barn