HANDELSKVARTERET VALVET

PLATS: Karlstad, Tingvalla
FAKTA:
Handelskvarteret Valvet eller Mercurius, har för oss på kontoret varit en lång bekantskap. Närmare bestämt en ”till och från sysselsättning” under trettio år. Först ersattes Bergqvisthuset med en kulissfasad, sen galleria Arkaden med butiker och biografer. Efter det ett antal ombyggnader och nu i modern tid handelskvarteret Valvet med handelsytor ,bostäder och saluhall. Konceptet blev kortvarigt och har nu varit ämne för ytterligare förädling av vissa handelsytor till ett nytt nöjespalats.