BERGVIK FOOD COURT

Under 2015 gjordes en omfattande tillbyggnad och ombyggnad av hela Bergviks köpcentrum under ledning av Ågren konsult från Göteborg. Vi fick förtroendet att jobba fram en slutlig layout och fungerande logistik, samt färgsättning och totalt inredningsansvar för lös möblering textilier,m.m.  för Bergvik Food Court, en centralt placerad mötesplats för mat&dryck med 530 sittplatser.