LLÁMICE

Ett nytt restaurang koncept signerat Erik Nissen Johansen Stylt Trampoli som etablerats i Karlstad och Gävle. Vi har varit arkitekt och bistått med projektstöd m.a.p. inredning och färgsättning.