BRANDSTATIONER

Byggnader för räddningstjänst och räddningsledning har vi sysslat med under många år. Allt började med att vi fick förtroendet att utreda och genomföra Karlstads nya brandstation på Sandbäcken (Blåljusbyn) 1994. Programutredningar, lokaliseringsutredningar, byggnadsutformning och genomförande i mer än 60 av Sveriges kommuner. Oftast i samarbete med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Alltifrån Simrishamn i söder till Bjurholm i norr.