POLISHUS

Lokaler för polismyndigheter i form av förvaltningshus och polisstationer arbetar vi med runt om i landet. Polishuset med häkte i Karlstad vid Sandbäcken (”blåljusbyn”)var så det började för vår del… efter det har det blivit ett femtontal projekt som vi deltagit i  med program-, logistikutredningar samt färdigställande av byggnader.