HELIKOPTER STATION KSDARPRT

Under 2016 gjordes lokaliserings- och logistikskisser på en utökad helikopterbas på Karlstads Flygplats…konceptet ligger för nuvarande på is och ambulansflyget huserar ni i ombyggda befintliga lokaler vid flygplatsen .