LECAB PLAZA KARLSTAD

PLATS: Karlstad, Kronoparken
FÄRDIGT: 2022
BYGGHERRE: Lecab Fastigheter
ENTREPRENÖR: ByggDialog
FAKTA:
Hyresrätter, 259 studentlägenheter
Bruttoarea, 10000m²

Karlstad kommuns arkitekturpris 2022