SVARVAREN KARLSTAD

PLATS: Karlstad, Sundsta
FÄRDIGT: 2019
BESTÄLLARE: Lundbergs Fastigheter
FAKTA:
Underlag för detaljplan
Bostäder, centrum och handel