HELIKOPTER STATION KARLSTAD

Inom området Sandbäcken även kallat ”blåljusbyn” där vi tidigare arbetat med både den nya räddningstationen och nya polishuset fortsatte utredningsarbetet under 2012, med att utreda möjligheten att förlägga en helikopterbas i anslutning till ambulansstationen  för ambulansflyget. Detta gjordes på uppdrag av VLL (Värmlands läns landsting),och var med i grundkonceptet när idén om ”blåljusbyn” sjösattes femton år tidigare. Efter ett digert utredningsarbete visade sig detta vara svårt att genomföra med tanke på miljökonsekvenser för området, flygsäkerhet samt bullerproblematik.